A Magyar Ár-Érték Arány Kutató EGYESÜLET

ALAPSZABÁLYA

 

Elhatározva a Magyar Ár-Érték arány Kutató Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet alapszabályát:

 

I.

Az egyesület adatai

 

  1. Az egyesület neve: Magyar Ár-Érték Arány Kutató Egyesület

 

  1. Az egyesület rövidített elnevezése: MÁÉRK Egyesület

 

  1. Az egyesület székhelye: 4600 Kisvárda, Hársfa utca 23. szám

 

      4. Az egyesület alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. számú mellékletét képezi.

 

     5. Az egyesület elektronikus levelezési címe: kardos.tamas@arertekarany.hu

 

II.

Az egyesület célja, tevékenysége

 

  1. Az egyesület célja: az ár-érték arány tudatosság népszerűsítése a magyar vásárlók körében és a hétköznapokban szükséges pénzügyi tudás fejlesztése, pénzügyi fogyasztói tudatosság növelése már fiatalabb kortól, pénzügyi fogyasztóvédelem

 

  1. Az egyesület tevékenysége:

          – pénzügyi fogyasztóvédelem ellátása, a lakosság figyelmének felhívása olyan termékekre és szolgáltatásokra, amelyeket megtévesztő módon reklámoznak és/vagy alacsony minőségűek

           – termékteszteket végzünk népszerű termékek körében, hogy megtaláljuk a kiváló ár/érték arányú termékeket és a teszt eredményéről tájékoztatjuk a magyar vásárlókat

           – ár-érték arány szerepéről és hasznosságáról oktatóanyagok szerkesztése minden vásárlói és a vásárlóvá válás előtt álló fiatalabb korosztálynak

           – rendezvények szervezése, ahol fogyasztók részt vehetnek élelmiszer vakteszten, továbbá együtt tesztelünk műszaki és háztartási eszközöket, így a gyakorlatban szemléltetve az ár/érték arány tudatossághoz szükséges szemléletet, a tudatosság hasznát, előnyeit

          – pénzügyi fogyasztói tudatosság növelése gyakorlati eseteken keresztül készült bemutató e-könyvekben

          – élelmiszerpazarlás, élelmiszerek kidobásának elkerülésére oktató anyagok szerkesztése

           – pénzügyi takarékosság népszerűsítésére oktató anyagok, publikációk szerkesztése

          – általában a pénzügyi kultúra fejlesztése a közösségi platformokon rövid, egyszerű posztokkal, amik a fogyasztói társadalom figyelmét irányítja a pénzügyi tudatosság felé

  • Céljai eléréséhez, feladatai végrehajtásához kihasználja a hazai és uniós forráslehetőségeket, ennek érdekében együttműködik haza és uniós szervezetekkel,
  • Más egyesületekkel való kapcsolattartás a célok megvalósítása érdekében,
  • ár- érték arányt, valamint pénzügyi fogyasztóvédelmet érintő szakmai programok szervezése és lebonyolítása

III.

Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok

  1. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.