Mind új lakás építéséhez, vásárlásához, mind használt lakás vásárlásához és felújításához igényelhető a Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK). Nézzük milyen lehetőségei vannak a CSOK támogatást igénylőnek abban az esetben, ha a hitelintézet a kérelmét elutasította.

CSOK jogszabályok röviden

Nézzük meg nagyon röviden azokat a jogszabályokat, amelyek meghatározzák a CSOK kedvezmény igénybevételének szabályait.

  1. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatás igénylésének szabályait a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet határozza meg.
  2. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet írja le a részleteket.

Jelen cikkben kizárólag a kérelem elutasításának esetét tekintjük át, illetve a jogszabályban meghatározott jogorvoslati lehetőségre hívjuk fel a figyelmet, ezért nem részletezzük többek között azt, hogy ki veheti igénybe a kedvezményt, ki után vehető igénybe a kedvezmény, milyen célra lehet igényelni a kedvezményt, stb.

 

Mi történik a CSOK kérelem hitelintézeti elutasítását követően?

A fentebb hivatkozott két kormányrendelet szinte ugyanolyan szövegezéssel taglalja a jogorvoslati lehetőséget abban az esetben, amikor a hitelintézet elutasítja a kérelmet.

A hitelintézet a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem elutasítása esetén az igénylőt részletesen, írásban kell hogy tájékoztassa a kérelem elutasításának indokáról a nem teljesülő rendelet szerinti igénybevételi feltételek megjelölésével. Arról is tájékoztatnia szükséges a hitelintézetnek a kérelmezőt, hogy amennyiben ő a kérelem elutasításával nem ért egyet, az írásbeli elutasítás kézhezvételétől számított 15 napon belül – FONTOS: naptári nap, nem pedig munkanap! – a családi otthonteremtési kedvezményre jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítását kérheti a kormányhivataltól.

Tehát első fokon a jogorvoslatunkat az ingatlan szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani, kérelem formában, amelynek tárgya ez kell legyen: “családi otthonteremtési kedvezményre jogosító feltételeknek való megfelelés megállapításának kérése”.

Ismét összegezzük: 2020.03.01-jétől az első fokú jogorvoslati kérelmet a lakás fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz (Pest megye vagy a főváros területén fekvő támogatott lakás esetén 2020. március 1-től Budapest Főváros Kormányhivatalához) kell benyújtani!!

 

A hangsúly az alábbi kiemelt részben van: a családi otthonteremtési kedvezményre jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítását kérheti a hitelintézet által elutasított kérelmező a kormányhivataltól.

Mit is jelent ez? Azt, hogy az igénylőnek ilyen tárgyú kérelmet kell beadnia az újépítésű vagy használt – támogatás alapjául szolgáló – ingatlan helye szerint illetékes kormányhivatal vezetője részére.

Mindkét rendelet 2018.01.01-től kiegészült két további ponttal az alábbiak szerint:

  1. a) pont: Az igénylő támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránti kérelme esetén igazolja a hitelintézet támogatási igény elutasításával kapcsolatos döntését. (Ez értékelésünk szerint azt jelenti, hogy a kérelem beadásakor az igénylőnek meg kell küldenie a kormányhivatal részére a hitelintézet elutasító határozatát.)
  2. b) pont: A támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránti hatósági eljárás megindításának feltétele, hogy a hitelintézet az igénylést teljeskörűen, a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi feltételt megvizsgálva elbírálja. (Ez a pont véleményünk szerint azt jelenti, hogy csak abban az esetben indul meg a kormányhivatali eljárás, amennyiben a hitelintézet elutasító határozatából megállapítható, hogy minden jogszabályban meghatározott feltételt megvizsgálva bírálta el az igénylő kérelmét.)

Az itt említett a) és b) pontokat mindkét rendelet tekintetében 2018.01.01-jét követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

 

Mit tehetek, ha első fokon a kormányhivatal is számomra negatívan bírálta el a kérelmemet?

Másodfokú jogorvoslati lehetőségünk is van, amennyiben a kormányhivatal sem állapította meg részünkre a családi otthonteremtési kedvezményre jogosító feltételeknek való megfelelést.

Ebben az esetben másodfokon 2020. március 1-től a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter – jelenleg a pénzügyminiszter részére kell kérelmet írni a családi otthonteremtési kedvezményre jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítását kérve.

 

De mi történik akkor, ha a miniszter is elutasítja a CSOK kérelmünket?

Ebben az esetben is tájékoztatási kötelezettsége van a miniszternek a következő jogorvoslati lehetőségről. Ilyen lehet például jogszabálysértésre hivatkozással benyújtott kereset egy polgári peres eljárás megindítására.

 

2018-ban egyik olvasónk írt egy igazán tanulságos bejegyzést az 5 millió forintos ÁFA visszafizetési kérelmük elutasításáról, amit a Maradok a pénzemnél blogon olvashat. Ez a történet is bírósági keresettel végződött pozitívan, ezzel is bizonyítva azt, hogy érdemes figyelni a hivatali végzések, határozatok jogorvoslatra utaló tájékoztatóit, mert igenis van keresnivalónk, ha elég kitartóak vagyunk és tudjuk, illetve bízunk benne, hogy igazunk van az adott helyzetet illetően.

Természetesen minden egyes jogorvoslati szakaszban javasolt az egyeztetés egy hozzáértő szakemberrel, vagy jogásszal.

 

Készült az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával.

 

Csatlakozz a már 19.000 tagú építkezős/felújítós csoportunkhoz, a Házépítőkhöz!