Amennyiben építkezik vagy ingatlant újít fel, gondoljon arra, ki lesz majd az az építőipari szakember, aki a teljes projektet átlátja, felügyeli, ellenőrzi. Mert kell ilyen szakember, annak ellenére, hogy a hatályos jogszabályok alapján nem feltétlenül kötelező egy magánépítkezés esetén ilyen szakembert megbízni. De ki az, aki mindezeket a feladatokat elvégezheti? Az építési műszaki ellenőr, akinek a megbízását, feladatait, tevékenységét szedtük most össze, fogyasztóvédelmi szempontból megközelítve.

Ki is az a műszaki ellenőr?

Az építési műszaki ellenőr az építési folyamat egyik nagyon fontos szereplője. Az építtető helyszíni megbízottjaként elsősorban az építés szakszerűségének, tervszerinti megvalósításának, és előírt költségkereten belül történő létrehozásának biztosításában van nélkülözhetetlen feladata.

Szerepe az építés és kivitelezés során azért is fontos közérdeket megtestesítő, mert az építmények megfelelő minőségű és gazdaságos kivitelezése, munkájának eredményeként nagymértékben javulhat.

Az építési műszaki ellenőr feladatkör az építési beruházásoknál folyamatosan meglévő, élő szakmai gyakorlat akkor is, ha évtizedeken keresztül jogilag nem szabályozott formában működött. A közbeszerzési törvény 1995. évi megalkotása mutatott rá először tevékenységük szabályozatlanságára, melyet az európai uniós jogharmonizációs kötelezettségnek is megfelelő 2003. évi újraszabályozás is megerősített. Az Építési Törvény 1997. évi elfogadása megteremtette a szükséges szakmai feltételeket a részletes műszaki-jogi szabályozáshoz.

A piacgazdaság viszonyai között az építtető minőségi és gazdasági érdekeit eredményesen képviselni képes független mérnöki tevékenység – ezen belül a műszaki ellenőrzés – jelentősége ma már egyre inkább felértékelődik. Aktuálisan az jelent gondot, hogy sok esetben ott sem alkalmaznak műszaki ellenőrt, ahol jogszabály alapján kötelező lenne. A magánberuházások jelentős részében az építtető – rosszul felfogott takarékossági megfontolásokra hivatkozva – szintén mellőzi a szakemberek foglalkoztatását.

 

Mikor kötelező műszaki ellenőrt megbízni?

Azt, hogy mikor kötelező építési műszaki ellenőrt megbízni, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16.§ (1) bekezdése határozza meg. A jogszabályban meghatározott esetek közül értékelésünk szerint az alábbiak a legfontosabbak:

 • az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi,
 • az építési beruházás a Közbeszerzési törvény hatálya alá tartozik,
 • az építőipari kivitelezési tevékenység nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képezi,
 • az építőipari kivitelezési tevékenység műemléki védelem alatt álló építményt érint.

 

A műszaki ellenőr feladatai

Szintén a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szabályozza a műszaki ellenőr feladatait. A szerintünk legfontosabbakat emeltük ki az alábbiak szerint:

Hogyan bízzunk meg egy műszaki ellenőrt?

Ennek szabályait szintén a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szabályozza az alábbiak szerint.

Az építési műszaki ellenőr megbízását írásban kell megkötni, melynek tartalmaznia kell az alábbi elemeket:

 • az építtető nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét, adószámát, elérhetőségét, továbbá a képviseletében eljáró személy nevét vagy megnevezését, címét vagy székhelyét és elérhetőségét,
 • az építési műszaki ellenőr megnevezését, nyilvántartási számát, névjegyzéki jelét és elérhetőségét, valamint e-építési napló vezetés esetén a NÜJ-ét,
 • építtetői fedezetkezelő közreműködése esetén az építtetői fedezetkezelő megnevezését, cégjegyzékszámát (a Magyar Államkincstár esetében törzskönyvi nyilvántartási számát), adószámát, címét, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét,
 • az építőipari kivitelezési tevékenység meghatározását, helyét, a kivitelezés várható kezdési és befejezési időpontját,
 • az építési műszaki ellenőrnek a kivitelezési szerződés és a hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről az építtető haladéktalan értesítése szerinti kötelezettsége teljesítéséhez kapcsolódó feladatait,
 • az építési műszaki ellenőr díját, fizetési módját, határidejét,
 • az építési műszaki ellenőrnek a jogszabályban meghatározott feladatokon és felelősségén kívüli további feladatait és felelősségét.

 

Mire figyeljünk kötelezően a műszaki ellenőr megbízása előtt?

A műszaki ellenőr kiválasztása előtt fontos ellenőrizni a műszaki ellenőr jelölt(ek) hivatalos engedélyeit, végzettséget igazoló dokumentumait.

Talán a legfontosabb, hogy minden jelölttől kérjünk referenciákat, akár korábbi ügyfelek elérhetőségét, ahhoz, hogy személyesen érdeklődhessünk a műszaki ellenőr korábbi tevékenységeiről.

Amennyiben nem ad meg referenciát, vagy nem adja át az engedélyező és végzettségét bemutató dokumentumait, akkor gyanakodjunk és inkább nézzünk másik ellenőr után.

Fontos megnéznünk, hogy a műszaki ellenőr jelölt alkalmazottja-e – kormánytisztviselője, köztisztviselője, állami tisztviselője – a terveink engedélyezésében résztvevő, az építkezésünket, felújításunkat felügyelő hatósági szervnek. Amennyiben alkalmazottja, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésében foglaltak szerint nem végezhet műszaki ellenőri tevékenységet nekünk.

A hivatkozott kormányrendelet 21. § (4) bekezdése alapján az építési műszaki ellenőr nem végezhet építésügyi műszaki szakértői, vállalkozó kivitelezői, anyagbeszállítói és felelős műszaki vezetői tevékenységet az általa ellenőrzött építési-szerelési munka vonatkozásában.

Nem láthat el további építési műszaki ellenőri feladatokat olyan építési szerelési munka esetén, ahol építésügyi műszaki szakértői, vállalkozó kivitelezői vagy anyagbeszállítói tevékenységet olyan gazdálkodó szervezet végzi, amelynek az építési műszaki ellenőr tagja, illetve amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

A rendelet kizárja továbbá, hogy az építési műszaki ellenőr az általa ellenőrzött építési beruházás során nem lehet az építésügyi műszaki szakértői, a vállalkozó kivitelezői, az anyagbeszállítói és a felelős műszaki vezetői tevékenységet folytatóknak a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, illetve nem állhat velük munkavégzésre irányuló jogviszonyban.

A felsorolt kizáró tényezőkről az építési műszaki ellenőr jelöltet minden esetben nyilatkoztassuk, illetve a megbízási szerződésbe ezekről a tényezőkről tett nyilatkozatát foglaljuk bele.

 

Összefoglalás

A cikkben bemutatott részletszabályok alapján jól látható, hogy az építési műszaki ellenőr megbízása nagyon fontos – van, amikor persze kötelező – az építési kivitelezés során. Már egy nagyobb költségvetésű felújítás esetén is javasoljuk megfontolni a műszaki ellenőr megbízását, mert egy ilyen szakember jelenléte és szerepe egy több millió forintos beruházásnál már jelentős megtakarítást eredményezhet, illetve nagyon sok bosszúságtól mentheti meg az építtetőt a kivitelezés ideje alatt.

A legfontosabb tényezőket egy folyamatábrába is összefoglaltuk:

Tájékoztatjuk, hogy jelen cikk nem minősül hiteles jogszabály-értelmezésnek, az itt közöltek kizárólag a szerző magánvéleményét tükrözik. A szövegben az érintett jogszabályok és jogszabályhelyek feltüntetése elsősorban azt a célt szolgálja, hogy az olvasó ezek alapján felkutathassa a konkrét jogszabályi rendelkezést és így tájékozódjon, illetve ezzel választ kaphasson a felmerült kérdéseire.

Ez a cikk jogi tanácsadásként nem értelmezhető. A cikkben szereplő információk az alapul szolgáló és feltüntetett jogszabályokban ellenőrizhetők.

Az esetleg előforduló hibákért és az ezekből fakadó károkért a szerző és a Magyar Ár-Érték Arány Kutató Egyesület nem vállal felelősséget. A megjelenített információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért és minden élethelyzetre való alkalmazhatóságáért a szerző és a Magyar Ár-Érték Arány Kutató Egyesület felelősséget nem vállal.

Készült az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával.

Csatlakozz a már 19.000 tagú építkezős/felújítós csoportunkhoz, a Házépítőkhöz!

 

A cikk létrehozásában segítséget nyújtott Kovács Ferenc építési szak tanácsadó, műszaki ellenőr.

Forrás: kovácsferenc.hu