A Családi Otthonteremtési Kedvezményt (röviden és a továbbiakban: CSOK) Magyarország Kormánya 2015-ben jelentette be. Ennek szabályait először a 256/2011. (XII. 6.) számú kormányrendelet határozta meg, majd 2016-ban két teljesen új rendeletben határozták meg a szabályokat. Ezek a 16/2016. (II. 10.) és a 17/2016. (II. 10.) számú kormányrendeletek, melyek közül a 16-os az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról, a 17-es pedig a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szólt.

Jelenleg az utóbbi 2016-os rendeletek vannak hatályban, mivel ezek a 256/2011. számú rendeletet hatályon kívül helyezték.

De miért fontos a megelőlegezett CSOK (továbbiakban: MCSOK) visszafizetésénél a korábbi 2011-es rendelet? Mutatjuk.

 

Hogyan vehettünk fel CSOK-ot és MCSOK-ot 2016. január előtt?

Példánkban egy olyan házaspárt említünk, akik korábban még nem vettek igénybe otthonteremtési kedvezményt és az aktuális rendelet szerint meghatározott alacsony energiafogyasztású új családi ház építésére vettek igénybe CSOK és MCSOK támogatást. Meglévő egy gyermekükre igényelték a CSOK-ot, az MCSOK miatt pedig második gyermeket is vállaltak.

Mivel új építésű ingatlanról van szó, a jelenleg hatályos családtámogatási kedvezmények tekintetében a 16/2016. számú kormányrendeletet kell alapul venni, ezért példánkban is így teszünk.

A 2016. január 1. előtt hatályos 256/2011. számú kormányrendelet alapján példa házaspárunk az alábbiak szerint kérelmezhette és vehette igénybe a CSOK-ot és MCSOK-ot. A rendelet 4. § (1) bekezdés ac) pontjában foglaltak szerint a két gyermekre járó támogatás összege 1 300 000,- Ft volt. A 4. § (2) bekezdés c) pontja szerint a támogatás összegét alacsony energiafogyasztású lakás esetén 1,3-as szorzószám alkalmazásával kellett megállapítani.

Ezek alapján a példa házaspár által igénybe vett támogatás összege két gyermek vállalása esetén 1 300 000,- Ft x 1,3 = 1 690 000,- Ft volt, mivel alacsony energiafogyasztású lakóépület építését vállalták.

Fontos részlet, hogy a 256/2011. kormányrendeletben az egy gyermekre járó CSOK összege külön nem volt meghatározva! Ennek a későbbiek során lesz jelentősége, mivel a meglévő gyermekre járó CSOK összeget a jelenleg hatályos 16/2016. számú kormányrendeletben foglaltak alapján kell figyelembe venni!

 

MCSOK visszafizetése, részletek

A fenti példát tovább gondolva, tegyük fel, hogy a házaspár valamilyen okból nem tudja teljesíteni a második gyermek vállalást, ezért úgy döntenek, hogy kérelmezik az MCSOK összegének visszafizetését. Ehhez igazából nem kell mást tenniük, mint bemenni ahhoz a bankhoz, ahol a családtámogatási kedvezményeket igénybe vették és egyszerűen egy írásbeli kérelemben nyilatkozni arról, hogy a második gyermekük egyéb okok miatt nem vállalható részükről, ezért kérelmezik a MCSOK összegének visszafizetését.

Itt kezdődhetnek a bonyodalmak, mutatjuk is, hogy miért!

 

CSOK és MCSOK összegének megállapítása aktuálisan

Meglévő gyermekre járó CSOK támogatás összegét – új ingatlan építése esetén – a cikk írásának időpontjában a 16/2016. (II. 10.) kormányrendelet 9. § a) pontja 600 000,- Ft-ban határozza meg. Példa esetünkben az egy gyermekre járó CSOK támogatás összegét – az alacsony energiafogyasztású ingatlan építése miatt – még meg kell szorozni 1,3 szorzószámmal, ezért az egy meglévő gyermekre járó támogatás összege a példánkban 600 000,- Ft x 1,3 = 780 000,- Ft.

Összefoglalva a fentieket, az alábbiak szerint kell meghatározni a példa házaspár által visszafizetendő MCSOK összegét:

MCSOK összegének számítása:

Folyósított összeg (CSOK+MCSOK) MCSOK összege arányosítva

(780 000,- Ft meglévő egy gyermekre járó CSOK kivonva a folyósított 1 690 000,- Ft összegből)

1 690 000,- Ft 910 000,- Ft

 

MCSOK visszafizetésekor fizetendő késedelmi kamat számítása

A 16/2016. kormányrendelet 57. § (1) bekezdése szerint, ha a házaspár a gyermekvállalásra vonatkozó támogatási szerződésben meghatározott határidőig a gyermekvállalását nem … teljesíti, úgy az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegét … a támogatás folyósításának napjától számított, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal … kell visszafizetni.

Példánkban tegyük fel, hogy a házaspár részére új házának építéséhez a CSOK és MCSOK támogatást a bank 2017.12.05-én folyósította. Cikkünk írásának időpontjában a Ptk. szerinti késedelmi kamat összege megegyezik a jegybanki alapkamat összegével, ami aktuálisan 0,90 %.

A késedelmi kamat számításakor fontos dátum az a nap, ameddig számítjuk a kamatot. Erre kitérő konkrét meghatározást a kormányrendeletben nem találtunk, ezért értékelésünk szerint ez a nap a visszafizetési kérelem bankhoz történő benyújtásának időpontja. Példánkban ez 2019.12.05. napja.

A fentiek alapján a kamat meghatározásához a www.kamatkalkulator.hu weboldal késedelmi kamat kalkulátorát használtuk. A számítás szerint az alábbi kamatot állapítottuk meg:

Dátum Tőkeösszeg Napok száma Jegybanki alapkamat Fizetendő késedelmi kamat
2017.12.05. és 2019.12.05. között 910 000,- Ft 731 0,90 % 16 402,- Ft

 

A fentiek szerint a példa házaspárunk részéről visszafizetendő MCSOK összege késedelmi kamattal együtt:

910 000,- Ft + 16 402,- Ft = 926 402,- Ft

 

Jelzálog jog törlése az MCSOK visszafizetése után

A 16/2016. számú kormányrendelet 50. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a CSOK és MCSOK igénybevétele során az épített ingatlanra az állam javára bejegyzett jelzálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom törlése iránt a teljes visszafizetés igazolása után a kormányhivatal intézkedik.

Ennek részleteiről minden esetben javasolt egyeztetni a helyileg illetékes kormányhivatal lakástámogatási szakterületének munkatársaival, de néhány részletet közlünk az eljárásról.

A kormányhivatal illetékességébe tartozó lakástámogatási ügyekről az alábbi linken található több információt: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas

Amennyiben az MCSOK önkéntes visszafizetése után a kedvezmény miatt az ingatlanra bejegyzett jelzálogjogot szeretnénk töröltetni, a kormányhivatalhoz beadandó kérelem nyomtatványt erről a linkről tölthetjük le:

http://www.kormanyhivatal.hu/download/4/e6/e5000/3_sz_kerelem_20200301.pdf

A kérelem mellett be kell adnunk a kormányhivatalnak az MCSOK visszafizetésével kapcsolatos iratainkat is. Ilyen lehet a bank részére megtörtént visszafizetésről szóló igazolás, valamint a bank részletes MCSOK és kamat összeget megállapító számítási adatai.

 

Összefoglalás

A cikkben szereplő példával azt szerettük volna bemutatni, hogyan járjunk el abban az esetben, ha valamilyen okból nem tudjuk teljesíteni az MCSOK kedvezmény feltételeit és a felvett támogatást az államnak vissza akarjuk fizetni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a visszafizetési kérelem beadását megelőzően minden részletet javasolt egyeztetni azzal a bankkal, ahol a családtámogatási kedvezményt igénybe vettük. A bank számításai alapján visszafizetendő MCSOK és kamat összegét javasolt ellenőrizni. Ehhez akár jogász, közgazdász (vagy mindkettő) szakértő segítségét is igénybe vehetjük. Csak akkor fizessük ki a bank által számított összeget, ha az szakértőink és saját értékelésünk szerint is megfelelő.

 

Készült az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával.

Csatlakozz a már 20.000 tagú építkezős/felújítós csoportunkhoz, a Házépítőkhöz!